2D nivelační systém TRIMBLE GCS600 – řízení výkopových prací

Trimble GCS 600 je nivelační systém určený pro rýpadla a slouží pro kontrolu výšky a sklonu u výkopových prací, svahování a profilování terénu. Tento systém používá vysoce odolné úhlové senzory, které měří úhly mezi kabinou, výložníkem, ramenem a lopatou. Ze změřených hodnot a nadefinovaných délek je systém schopný vypočítat přesnou pozici lopaty rýpadla. GCS600 je koncipován pro hydraulická kolová a pásová rýpadla. Je to ideální nivelační systém pro malé firmy, které chtějí provádět výkopové práce produktivněji a s vyšší mírou zisku

Použití indikačního systému Trimble GCS600 zvyšuje rychlost a přesnost prováděných prací, a to i v hlubokých výkopech, při výkopech naslepo nebo pod vodou. Systém poskytuje rozsáhlé možnosti použití referenčních povrchů, jako je existující povrch, nivelační bod, předchozí výkop, nebo použití rotačního laseru.
 
Připojení laserového senzoru k indikačnímu systému umožní obsluze rýpadla pracovat bez nutnosti kontroly výšky na vytyčených bodech. Jednoduše připevníte laserový senzor na rameno rýpadla, zadáte výšku od laserového paprsku k požadovanému povrchu a můžete začít pracovat.
 
Řídicí jednotka vám poskytuje možnost nadefinování a uložení až 9 typů pracovních lopat. Při výměně lopaty je pouze třeba zvolit na displeji řídicí jednotky ten správný typ a můžete bez nutnosti jakýchkoli měření začít pracovat.
 
Přidáním dalšího senzoru lze kontrolovat i příčný sklon svahové lopaty nebo lomený výložník.

 

Systém GCS600 disponuje pěti pracovními módy:

 • Výkop: umožňuje uložení libovolného počtu rozdílných výšek.
  Použití: výkopové práce v rovině, porovnávání výšek, výkop patek a základů, nivelační práce.
 • Výška a sklon: umožňuje nastavení výšky a požadovaného spádu.
  Použití: výkopové práce ve spádu, svahování, náspy, příkopy.
 • Profil: umožňuje vytvoření profilu složeného z libovolného počtu bodů. 
  Použití: vytváření výkopů s různými spády a výškovými změnami. 
 • Měření: umožňuje přesné změření spádu mezi dvěma body.
 • Plocha: srovnávání ploch a jejich kontrola.


Rozšíření nivelačního systému GCS600

Nivelační systém GCS600 je již od základu připraven na rozšíření na nivelační systém 3D využívající pro řízení satelitní navigaci nebo motorizovanou totální stanici. U 3D řízení rýpadel není potřeba již vytyčovat jakékoli kontrolní body nebo používat laserový paprsek jako referenční rovinu.
Na grafickém displeji 3D řídicí jednotky může obsluha stroje vidět komplexní projekt stavby, přesnou polohu lopaty a rýpadla v projektu. Může si volit různé úhly pohledu, což je vynikající, pokud potřebujete podrobnější informace u složitějších projektů. Můžete si vybrat zobrazení kompletního plánu, profilu, řezu i dvojitého sklonu.

 

Popis komponentů nivelačního systému 2D v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ