Silniční fréza

 3D nivelační systém Trimble GCS900 umožňuje s vysokou přesností automaticky řídit výšku a příčný sklon frézovacího válce přímo podle digitálního modelu terénu, který je vložený v řídící jednotce nivelačního systému.

 Systém GCS900 používá k řízení výšky a příčného sklonu frézovacího válce univerzální totální stanici, Tento systém je možné kombinovat také s ultrazvukovým senzorem nebo vodící deskou. Díky systému 3D-UTS odpadají náklady vynaložené na geodetické práce spojené s vytyčováním a ustavením nivelačního lanka.


Pokud vybavíte vaše stroje předpřípravou TRIMBLE READY, můžete jeden nivelační systém velmi snadno přesunout z jednoho stroje na druhý bez ohledu na výrobce. To znamená, že můžete jeden systém použít pro dozer, grejdr, rýpadlo, skrejpr, finišer, silniční frézu nebo válec. To vše děláme kvůli maximálnímu využití této technologie u flotily stavebních strojů


Jak systém pracuje:

Totální stanice automaticky vyhledá a sleduje „aktivní naváděcí zařízení“ (odrazný hranol), které je namontováno na elektronickém stožáru nad středem frézovacího válce a neustále určuje jak vzdálenost, tak i horizontální a vertikální úhel k tomuto cíli. Protože byla totální stanice dříve orientována na dva vztažné body, může takto stanovit přesnou polohu a orientaci frézovacího válce v prostoru.

Jelikož se vždy pracuje pouze s jedním aktivním cílem, musí být druhá strana frézovacího válce řízena senzorem příčného sklonu, vodící deskou nebo ultrazvukovým senzorem.

Údaje o projektovaném modelu terénu jsou uloženy na paměťové kartě v 3D řídící jednotce. Ta zpracovává měřená data z totální stanice, senzoru příčného sklonu, vodící desky nebo ultrazvukového senzoru, porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami modelu a navádí hladící lištu neustále po požadovaném profilu terénu.

Trimble univerzální totální stanice disponuje jedinečnou technologií přesného určení polohy pohyblivého cíle pomocí okamžité synchronizace úhlů a délek. Obousměrná komunikace mezi odrazným hranolem stroje a totální stanicí (až 16 kanálů) zajišťuje nerušené sledování stavebního stroje. Mezi další bezkonkurenční vlastnosti patří vysoká rychlost sledování pohybu stroje a sledovací vertikální úhel až  ± 45 %. Trimble univerzální totální stanici můžete použít jak pro řízení stavebních strojů, tak pro jedno mužnou kontrolu upravené plochy nebo pro jakékoli geodetické a měřické práce.

 
Co je důležité vědět:

  •  Maximální akční rádius pro řízení stavebního stroje je 700 m.
  • Mezi stavebním strojem a totální stanicí musí být zajištěna vzájemná viditelnost. Pokud totální stanice ztratí naváděcí cíl na stroji (např. stroj projede za překážkou), proběhne jeho automatické vyhledání a zacílení nebo řidič po odstranění překážky manuálně spustí opětovné vyhledávání záměrného cíle.
  • Pro jeden stavební stroj je vždy zapotřebí jedna totální stanice.
  • Systém 3D-UTS je využíván tam,  kde je požadována co nejvyšší přesnost prováděných prací nebo kde není možný příjem satelitních signálů jako například haly a tunely.
  • Výšková přesnost prováděných prací se pohybuje mezi 2-5 mm.

Popis komponentů nivelačního systému 3D-UTS v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ