Nivelační systém 3D - UTS

Jak systém pracuje:

Systém Trimble, určený pro kolová a pásová rýpadla, využívá vysoce odolné speciální úhlové senzory, které jsou připevněny na těle rýpadla, výložníku, rameni a lopatě. Tyto senzory kontrolují úhly jednotlivých „dílů“. Ze změřených úhlů a nadefinovaných délek je systém schopný vypočítat přesnou pozici lopaty rýpadla.

Totální stanice automaticky vyhledá a sleduje aktivní naváděcí zařízení (odrazný hranol), které je namontováno na těle rýpadla a neustále určuje jak vzdálenost, tak i horizontální a vertikální úhel k tomuto cíli. Protože byla totální stanice předtím nastavena, aby se řídila podle dvou vztažných bodů, může takto stanovit přesnou polohu a orientaci lopaty rýpadla v prostoru.

Tak jako u GPS systému jsou stejné údaje o projektovaném modelu terénu uloženy na paměťové kartě v 3D řídicí jednotce. Ta zpracovává měřená data z totální stanice a úhlových senzorů, porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami modelu. Pozici lopaty rýpadla a veškeré výškové změny může obsluha sledovat jak na displeji řídicí jednotky, tak i na diodových lištách sloužících pro vizuální kontrolu.

Trimble univerzální totální stanice disponuje jedinečnou technologií přesného určení polohy pohyblivého cíle pomocí okamžité synchronizace úhlů a délek. Obousměrná komunikace mezi odrazným hranolem stroje a totální stanicí (až 16 kanálů) zajišťuje nerušené sledování stavebního stroje. Mezi další bezkonkurenční vlastnosti patří vysoká rychlost sledování pohybu stroje a sledovací vertikální úhel až  ±45 %. Trimble univerzální totální stanici můžete použít jak pro řízení stavebních strojů, tak pro kontrolu upravené plochy (stačí jednou osobou), nebo pro jakékoli geodetické a měřické práce.

Co je důležité vědět:

  • Maximální akční rádius pro řízení stavebního stroje je 700 m.
  • Mezi stavebním strojem a totální stanicí musí být zajištěna vzájemná viditelnost. Pokud totální stanice ztratí naváděcí cíl na stroji (např. stroj projede za překážkou), proběhne jeho automatické vyhledání a zacílení, nebo po odstranění překážky řidič manuálně spustí opětovné vyhledávání záměrného cíle.
  • Pro jeden stavební stroj je vždy zapotřebí jedna totální stanice.
  • Systém 3D-UTS je využíván tam,  kde je požadována co nejvyšší přesnost prováděných prací nebo kde není možný příjem satelitních signálů jako například v halách a tunelech.
  • Výšková přesnost prováděných prací u rýpadel se pohybuje mezi 2–3 cm.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ