Nivelační systém 3D - GPS

Jak systém pracuje:

Systém Trimble, určený pro kolová a pásová rýpadla, využívá vysoce odolné speciální úhlové senzory, které jsou připevněny na těle rýpadla, výložníku, rameni a lopatě. Tyto senzory kontrolují úhly jednotlivých „dílů“. Ze změřených úhlů a nadefinovaných délek je systém schopný vypočítat přesnou pozici lopaty rýpadla.

GPS přijímače namontované na stožárech umístěných na těle rýpadla přijímají signály z GPS satelitů a určují jak polohu, tak i směr lopaty rýpadla v projektu. Abyste byli schopni pracovat s přesností do 2 cm, musíte použít GPS referenční stanici, která vysílá přes rádiomodem zpřesňující korekce do stroje. Můžete také použít GPRS modem propojený s nivelačním systémem a přijímat zpřesňující korekce přes internet.

Projektovaný digitální model terénu (stavby) bývá k dispozici v standardizovaných formátech. Nahraje se na paměťovou kartu, která se vloží do 3D řídicí jednotky.

3D řídicí jednotka zpracovává signály z GPS antén, z úhlových senzorů a referenční stanice (nebo GPRS modemu) a porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami. Pozici lopaty rýpadla a veškeré výškové změny může obsluha sledovat jak na displeji řídicí jednotky, tak i na diodových lištách sloužících pro vizuální kontrolu.

Co je důležité vědět:

  • Akční rádius na jednu referenční stanici je asi 2 až 3 km s ohledem na tvar okolního terénu. Dosah referenční stanice je možné zvýšit takzvanými repeatery (opakovači). 
  • Při používání systému 3D-GPS musí být zajištěn volný výhled na oblohu. To znamená, že tento systém je nevhodný pro práce pod zemí, v úzkých údolích nebo v lese. V těchto situacích doporučujeme používat systém 3D-UTS.
  • Není nutná viditelnost mezi strojem a referenční stanicí. Pomocí rádiového spojení na staveništi může jedna referenční stanice ovládat libovolný počet stavebních strojů.
  • Výšková přesnost prováděných prací se pohybuje mezi 2–3 cm.
  • Díky flexibilitě je nivelační systém 3D-GPS vhodný pro velká staveniště, jako jsou například liniové stavby.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ