3D nivelační systém TRIMBLE GCS900 – řízení hladicí lišty finišeru

3D nivelační systém Trimble GCS900 je lídrem v oboru řešení přesných dokončovacích prací, a proto je používán pro kontrolu výšky a sklon hladící lišty finišeru podle vloženého digitálního modelu terénu. K řízení je používána univerzální totální stanice, kterou je možné kombinovat s ultrazvukovým senzorem nebo průměrovací ultrazvukovou lyží. Díky systému 3D-UTS odpadají náklady vynaložené na geodetické práce spojené s vytyčováním a ustavením nivelačního lanka.

Pokud vybavíte stroje předpřípravou TRIMBLE READY, můžete stejný nivelační systém velmi snadno přesunout z jednoho stroje na druhý bez ohledu na výrobce. To znamená, že můžete pro dozer, grejdr, rýpadlo, skrejpr, finišer, silniční frézu nebo válec použít jeden systém. To vše děláme kvůli maximálnímu využití této technologie u flotily stavebních strojů

Jak systém pracuje:

Totální stanice automaticky vyhledá a sleduje aktivní naváděcí zařízení (odrazný hranol), které je namontováno na elektronickém stožáru na hladicí liště finišeru, a neustále určuje jak vzdálenost, tak i horizontální a vertikální úhel k tomuto cíli. Protože byla totální stanice nastavena tak, aby se orientovala podle dvou vztažných bodů, může takto přesně polohovat a řídit hladící lištu finišeru v prostoru. Jelikož se vždy pracuje pouze s jedním aktivním cílem, musí být druhá strana hladicí lišty řízena senzorem příčného sklonu nebo ultrazvukovým senzorem.

Stejně jako u GPS systému jsou údaje o projektovaném modelu terénu uloženy na paměťové kartě v 3D řídicí jednotce. Tato zpracovává měřená data z totální stanice, senzoru příčného sklonu nebo ultrazvukového senzoru, porovnává je s uloženými projektovanými hodnotami modelu a navádí hladicí lištu neustále po požadovaném profilu terénu.

Trimble univerzální totální stanice disponuje jedinečnou technologií přesného určení polohy pohyblivého cíle pomocí okamžité synchronizace úhlů a délek. Obousměrná komunikace mezi odrazným hranolem stroje a totální stanicí (až 16 kanálů) zajišťuje nerušené sledování stavebního stroje. Mezi další bezkonkurenční vlastnosti patří vysoká rychlost sledování pohybu stroje a sledovací vertikální úhel až  ± 45 %. Trimble univerzální totální stanici můžete použít jak pro řízení stavebních strojů, tak pro kontrolu upravené plochy (stačí jeden pracovník) nebo pro jakékoli geodetické a měřické práce.

Co je důležité vědět:

  • Maximální akční rádius pro řízení stavebního stroje je 700 m.
  • Mezi stavebním strojem a totální stanicí musí být zajištěna vzájemná viditelnost. Pokud totální stanice ztratí naváděcí cíl na stroji (např. stroj projede za překážkou), proběhne jeho automatické vyhledání a zacílení, nebo řidič po odstranění překážky manuálně spustí opětovné vyhledávání záměrného cíle.
  • Pro jeden stavební stroj je vždy zapotřebí jedna totální stanice.
  • Systém 3D-UTS je využíván tam,  kde je požadována co nejvyšší přesnost prováděných prací nebo kde není možný příjem satelitních signálů jako například v halách a tunelech.
  • Výšková přesnost prováděných prací se pohybuje mezi 2–5 mm.

Popis komponentů nivelačního systému 3D v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ