Systém Trimble SPLMC pro řízení nivelační radlice

Nivelační radlice se v dnešní době díky nízkým pořizovacím nákladům a vysokému pracovnímu výkonu stávají hitem ve stavebnictví.  Nivelační radlice jsou vybaveny dvěma laserovými senzory, které automaticky udržují požadovanou výšku a příčný spád. Nespornou výhodou těchto zařízení je také to, že je možné s touto technikou srovnávat plochy, které nejsou pro velké stavební stroje přístupné

Nivelační radlice tlačené

Nivelační tlačené radlice jsou používány u kolových nebo pásových nakladačů. Jejich výška může být automaticky řízena změnou výšky výložníku a příčný sklon je nastavován nezávislou pístnicí (stejný princip jako u dozerových radlic). Druhou variantou jsou nivelační radlice vybavené samostatným hydraulickým rozdělovačem s elektromagnetickými ventily, které ovládají samostatné pístnice pro nastavení výšky a sklonu. U této varianty zůstává výložník nehybný. Smykem řízený nakladač je také možné vybavit přídavnou grejdrovou radlicí, kde je poměrně často používáno i ultrazvukové snímání.

Nivelační radlice tažené

Tažené radlice jsou nejčastěji připojeny za klasickým traktorem a jsou vybaveny samostatným hydraulickým rozdělovačem s elektromagnetickými ventily, které ovládají pístnice pro nastavení výšky a sklonu. Tyto nivelační radlice jsou nejčastěji používány pro srovnávání větších ploch, jako jsou například sportovní hřiště.
 Nivelační radlice nemusí být vždy vybaveny pouze laserovými senzory, ale mohou používat senzory sklonu, ultrazvukové senzory, GPS anténu nebo mohou být řízeny univerzální totální stanicí. Pro přesnost práce je velice důležité, aby nivelační radlice byly vybaveny proporcionálními elektromagnetickými ventily.

Když budete mít zájem, můžete si tento typ nivelačního systému vyzkoušet přímo v praxi na smykem řízeném nakladači Caterpillar u firmy Phoenix Zeppelin.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ