Nivelační systém Trimble GCS600 pro řízení radlice grejdrů

Nivelační systémy Trimble vám umožní zvýšit produktivitu a snížit náklady. Jsou modulární, rozšířitelné a je možné je nainstalovat na libovolný typ stavebního stroje bez ohledu na výrobce. Veškeré komponenty nivelačního systému jsou snadno ovladatelné, umožňují rychlou instalaci a vynikají dlouhou životností. Všechny tyto faktory jsou důležité pro bezproblémovou a kvalitní práci stroje.

U konvenčních (2D) nivelačních systémů určených pro grejdry je možné volit mezi duální laserovou nivelací nebo nivelací s jedním laserovým, nebo ultrazvukovým senzorem v kombinaci s automatickým řízením příčného sklonu. 

Automatické řízení příčného sklonu

Pro automatické řízení příčného sklonu radlice grejdru je třeba vybavit stroj třemi senzory, které vyhodnocují natočení radlice vůči ose stroje, podélný sklon stroje a sklon radlice. Z těchto hodnot řídicí jednotka, která je umístěná v kabině stroje, vypočítá přesnou hodnotu příčného sklonu radlice odpovídající požadované hodnotě nastavené na řídicí jednotce.

Laserové snímání

Pro srovnání rozsáhlých ploch v rovině nebo ve spádu, jako jsou například parkoviště, sportovní plochy a haly, je ideální vybavit grejdr dvěma laserovými senzory, které zajistí vysokou produktivitu a umožní, aby se stroj pohyboval v libovolném směru bez ohledu na osu spádu upravované pláně. Samozřejmě je možné kombinovat jeden laserový senzor s automatickým řízením příčného sklonu radlice, ale v tomto případě je grejdr omezený ve svém pohybu, protože může jezdit pouze rovnoběžně nebo kolmo na osu spádu. Referenční rovinu, podle které je řízena výška radlice, vytváří rotační laser umístěný na stativu.

Ultrazvukové snímání

Pro liniové stavby s proměnným příčným a podélným spádem je vhodný nivelační systém vybavený ultrazvukovým senzorem a automatickým příčným sklonem. Ultrazvukový senzor umožňuje přesné kopírování fyzické referenční roviny jako je například nivelační lanko, obrubník, stávající vrstva nebo přídlažba.

Zvolte si libovolný snímač

Protože je systém TRIMBLE modulární a využívá moderní technologii CAN BUS, můžete si zvolit libovolnou kombinaci senzorů odpovídající vašim pracovním požadavkům. Jakýkoli stavební stroj vybavený 2D nivelačním systémem TRIMBLE je možné okamžitě rozšířit na nivelační systém 3D, který pracuje přímo podle digitálního modelu upravovaného terénu, vloženého přes FLASH kartu do řídící jednotky, umístěné v kabině stroje. Pro vedení stroje je využívána motorizovaná totální stanice nebo satelitní navigace. Software 3D řídicí jednotky je samozřejmě v českém jazyce.

Popis komponentů nivelačního systému v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ