Nivelační systém Trimble GCS600 pro řízení radlice dozerů

Nivelační systémy Trimble vám umožní zvýšit produktivitu a snížit náklady. Jsou modulární, rozšířitelné a je možné je nainstalovat na libovolný typ stavebního stroje bez ohledu na výrobce. Veškeré komponenty nivelačního systému jsou snadno ovladatelné, umožňují rychlou instalaci a vynikají dlouhou životností. Všechny tyto faktory jsou důležité pro bezproblémovou a kvalitní práci stroje.

U konvenčních (2D) nivelačních systémů určených pro dozery je možné volit mezi duální laserovou nivelací nebo kombinací jednoho laserového senzoru a senzoru sklonu.

Automatické řízení příčného sklonu

Pro automatické řízení příčného sklonu radlice dozeru je třeba vybavit stroj senzorem sklonu, který vyhodnocuje příčný sklon radlice dozeru. Naměřená hodnota je porovnána se zadanou hodnotou v řídicí jednotce umístěné v kabině stroje. Hydraulický válec provede automaticky nastavení radlice do požadované hodnoty.

Laserové snímání

Pro srovnání rozsáhlých ploch v rovině nebo ve spádu, jako jsou například parkoviště, sportovní plochy a haly, je ideální vybavit dozer dvěma laserovými senzory, které zajistí vysokou produktivitu a umožní, aby se stroj pohyboval v libovolném směru bez ohledu na osu spádu upravované pláně. Samozřejmě je možné kombinovat jeden laserový senzor s automatickým řízením příčného sklonu radlice, ale v tomto případě je dozer omezený ve svém pohybu, protože může pracovat pouze rovnoběžně nebo kolmo na osu spádu. Referenční rovinu, podle které je řízena výška radlice, vytváří rotační laser umístěný na stativu.

Ultrazvukové snímání

Ultrazvukový senzor umožňuje přesné kopírování fyzické referenční roviny, jako je například nivelační lanko, obrubník, stávající vrstva nebo přídlažba. U nivelačních systémů pro dozery však z důvodů špatné manévrovatelnosti s radlicí není ultrazvukový senzor příliš často využíván.

Zvolte si libovolný snímač

Protože je systém TRIMBLE modulární a využívá moderní technologii CAN BUS, můžete si zvolit libovolnou kombinaci senzorů odpovídající vašim pracovním požadavkům. Jakýkoli stavební stroj vybavený 2D nivelačním systémem TRIMBLE je možné okamžitě rozšířit na nivelační systém 3D, který pracuje přímo podle digitálního modelu upravovaného terénu, vloženého přes FLASH kartu do řídicí jednotky umístěné v kabině stroje. Pro vedení stroje je využívána univerzální totální stanice nebo satelitní navigace. Software 3D řídicí jednotky je samozřejmě v českém jazyce.

Popis komponentů nivelačního systému 2D v pdf zde.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ