Supervizorský systém ve vozidle

  • prohlížení, kontrola a editace digitálních modelů přímo z kabiny inspekčního vozidla
  • v kontroleru v automobilu pracujete se stejnými daty, jaká jsou použita pro vytyčování nebo navádění stavebních strojů
  • zobrazení aktuálních hodnot výkopu a náspu umožňuje dozoru stavby zkontrolovat a zaměřit skutečný stav konstrukčních vrstev přímo z vozidla a monitorovat tak průběh zemních prací
  • funkce vytyčování nakloněných rovin a obecných ploch a výpočtu kubatur umožňují provádět kontrolu přímo z kabiny automobilu

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ