Plavební aplikace

Trimble GNSS přijímače spolu s programovým vybavení je take možné použít pro určení pozice plavidel, mapování dna vodních ploch nebo výpočty kubatur odtěženého materiálu pod vodou. Speciální příjímače Trimble mohou přijímat bezplatné signály BEACON, které se používají po celém světě pro určení pozice říčních plavidel se submetrovou přesností.

Díky naší úzké spolupráci s britskou firmou OHMEX je možné propojit Trimble GNSS a UTS systémy se sonarovým čidlem a provádět tak měřické, kontrolní a vytyčovací práce pod vodou. Pokud budete disponovat digitálním modelem projektovaného dna, můžete snadno porovnat současnou situaci s navrhovanou. Dále je možné při čistění vodního dna zmapovat situaci před a po čištění a ihned na místě vypočítat kubatury vytěženého materiálu a vše doložit vytištěným protokolem o výpočtu.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ