Důlní aplikace

Systémy Trimble GNSS jsou připraveny take pro aplikace na velkokapacitních rypadlech v povrchových  uhelných dolech. Hlavní princip tohoto systému je v reálném čase získat aktuální pozici lžíce kolesového velkorypadla a porovnat ji s 3D modelem geologické mapy.

Obsluha stroje během práce získává informace o poloze lopaty rýpadla vůči projektu a tím vlastně i kvalitě právě těženého uhlí. Získané údaje je možné dále posílat pomocí bezdrátové sítě do kanceláře k dalšímu zpracování, například k výpočtu kubatur ve firemním informačním systému. Digitální geologický model obsahuje pozici a výšku jednotlivých těžebních vrstev a může být doplněn o jakoukoli podkresovou mapu jako mohou být zakázané zóny, vyznačení překážek, spádu pojezdových ploch atd.

Komponenty systému:

  • SPS85x s GNSS a vestavěným rádiem jako pohyblivá referenční stanice 
  • SPS55xH přijímač(e) s určením směru pohybu ´heading´
  • Kontroler Trimble Tablet PC v kabině rypadla se softwareovým vybavením
  • Rugged Zephyr – velmi odolné antény kvůli otřesům stroje

Ve většině GPS aplikací, které využívají metody určení pozice v reálném čase (RTK), je referenční stanice postavena na známé pozici a nepohybuje se. Polohu mění pouze rover použitý k měření. Firma Trimble disponuje technologií ´Moving base´, kdy je možné, aby se pohybovala referenční stanice současně s rovery. Tato metoda je s výhodně použitelná zejména pro aplikace, kde je nutné znát vektor směru pohybu stroje.

Diagram vzorové konfigurace:

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ