Speciální aplikace

Důlní aplikace

Systém pro sledování kvality těženého materiálu a výpočty kubatur.

Plavební aplikace

Určení pozice plavidel
Mapování dna
Příjem signálu BEACON

Supervizorský systém ve vozidle

Kontrolní systém
Výpočty kubatur
Kontrola ploch
Propojení s kanceláří

Přijímač pro určení směru pohybu

GNSS přijímače pro měření
polohy a vektoru pohybu
stroje.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ