Trimble Business Centre HCE

Intuitivní ovládání a uživatelsky jednoduché rozhraní vás během několika málo minut přesvědčí o tom, že si přípravu a zpracování dat můžete dělat sami, a tak převzít plnou kontrolu nad stavbou. Vyvarujete se také prodlev způsobených čekáním na projekt zpracovávaný externí firmou. Výsledný digitální model si můžete prohlédnout ve 3D vizualizátoru a rovnou ho uložit na datovou kartu stavebního stroje nebo pevný disk polního počítače.

Tento software slouží zejména:

  • ke zpracování dat z různých měřických přístrojů (včetně GPS); 
  • ke kontrole a tvorbě digitálních modelů stavby;
  • k projektování modelů terénních úprav;
  • k rozsáhlým výpočetním funkcím: kubatury konstrukčních vrstev, objemy materiálů, plochy atd.;
  • k tvorbě příčných řezů a profilů terénu;
  • ke zpracování měřených údajů z totálních stanic a GPS; 
  • k projektování a tvorbě digitálních modelů liniových staveb (koridorů), jako jsou silnice, tunely, příkopy, potrubí a koryta vodních toků;
  • k exportu výsledného digitálního modelu terénních úprav na datovou kartu stroje či do polního počítače.

Vytisknout

Copyright © 2011 SITECH CZ